Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Nowenna Pompejańska •          + W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
 •          Wierzę w Boga ...
 •          Ojcze nasz ...
 •          Zdrowaś Maryjo ...
 •         Chwała Ojcu ...

 •          Tajemnice Radosne
 •    Zwiastowanie N.M.P.
 •    Nawiedzenie św. Elżbiety
 •    Narodzenie w Betlejem
 •    Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 •    Odnalezienie Pana Jezusa
 •          Tajemnice Światła
 •    Chrzest Jezusa w Jordanie
 •    Cud w Kanie Galilejskiej
 •    Nauczanie i nawoływanie do nawrócenia
 •    Przemienienie na górze Tabor
 •    Rozmnożenie chleba i ustanowienie Eucharystii
 •          Tajemnice Bolesne
 •    Modlitwa w Ogrójcu
 •    Pojmanie i Ubiczowanie
 •    Ukoronowanie cierniem
 •    Droga Krzyżowa
 •    Ukrzyżowanie i Śmierć
 •          Tajemnice Chwalebne
 •    Zmartwychwstanie
 •    Wniebowstąpienie
 •    Zesłanie Ducha Świętego
 •    Wniebowzięcie
 •    Ukoronowanie N.M.P. na Królową Nieba i ziemi


 •          Po Różańcu przez pierwsze 27 dni nowenny – część błagalna

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.


 •          Po Różańcu przez drugie 27 dni nowenny – część dziękczynna

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.


 •          Pod Twoją obronę ...
 •          Królowo Różańca świętego, módl się za nami!” x 3